Terapie psaním: jen kus papíru, tužku a motivaci psát

Publikováno
Nemusíte být zrovna Victor Hugo, abyste se pustili do psaní. A teď ani nemyslíme, abyste se vrhli do druhého dílu Bídníků, spíš máme na mysli využít tento expresivní a a kreativní způsob k vlastnímu seberozvoji. Nebo k překonání nějaké těžkosti. Psaní je všestranná forma terapie a možná by se mohla hodit i vám.

Hned v úvodu zmiňme, pokud bojujete s nějakou duševní nemocí, určitě je lepší nechat si pomoci od odborníka a terapeutické psaní zařadit třeba jako doplněk pod jeho dohledem. V případě, že se chcete někam posunout, povzbudit kupříkladu svůj osobní růst nebo potrénovat kreativní vyjadřování, zkuste psát bez obav sami. Vezměte tužku do ruky a pusťte se do slov. 

Říkáte si, to půjde, protože jste si v mládí psali deník, skvělé, neztrácejte motivaci. Každopádně terapie psaním je ještě něco trochu jiného.

 • Vedení deníku je volné zapisování toho, co vás napadne. Terapeutická forma je více cílená, často postavená na konkrétních podnětech a cvičeních. 
 • Vedení deníku obvykle představuje záznam událostí, co se vám stalo a jak to šlo za sebou. Terapeutická forma se soustřeďuje na přemýšlení o událostech a pocitech, vzájemné působení a jejich analýzu.
 • Vedení deníku je čistě vaše osobní a individuální záležitost. Terapeutická forma, jak už bylo zmíněno, může probíhat také v kooperaci s odborníkem či ve skupině lidí. 

Přínosy terapie psaním

Může vám dát zajímavou perspektivu, což není někdy špatné podívat se na sebe a svůj život z jiného úhlu. Dozvíte se o sobě nové poznatky. Nebo o lidech ve vašem okolí. I v těžkých chvílích se zvládnete cítit nadějně a negativní zážitky zkousnete s méně nahořklou příchutí. A kdo ví, třeba najdete větší smysl ve svých emocích, náladách a prožitcích. 

Vždycky samozřejmě záleží na každém z nás. Každý jsme individuál a máme jiné potřeby. Takže i benefity terapie se budou lišit. I přesto, pojďme se ještě blíže podívat, co píše věda. Ta jde totiž mnohem hlouběji. Například u traumatizovaných osob nebo jedinců, kteří si prošli extrémním stresem, jedna studie zjistila, že expresivní psaní o těchto prožitých událostech vede ke zlepšení fyzického i psychického zdraví u neklinické i klinické populace. Účastníci studie o svých zážitcích psali 15 až 20 minut po dobu tří až pěti dnů a zaznamenali výrazně fyzické i psychické výsledky ve srovnání s těmi, kteří se věnovali neutrálním tématům. 

Další studie došla k podobným závěrům u pacientů s mírným až středně těžkým astmatem a revmatoidní artritidou. Lidé psali o svých stresujících životních zkušenostech a po 4 měsících u nich došlo ke klinicky relevantním změnám zdravotního stavu ve srovnání s pacienty z kontrolní skupiny. Tyto přírůstky přitom byly vyšší než ty, které se daly přičíst standardní lékařské péči, kterou všichni účastníci dostávali.

Obecně se v rámci terapie psaní mluví o přínosech u těchto stavech a poruchách: posttraumatický stres, smutek a vyrovnávání se se ztrátou, úzkost a deprese, obsedantně-kompulzivní porucha, trable s návykovými látkami, porucha příjmu potravy, komunikační problémy, problémy v mezilidských vztazích apod. 

Jak začít s terapií

Výhodou kooperace s profesionálem je, že vás v terapii povede a poskytně vám cenné rady. Třeba jak vůbec začít. Chcete-li se do procesu vrhnout sami, určitě se toho nebojte, jen si na některé věci budete muset přijít sami. Jak se nastavit, co vám vyhovuje, jak být efektivní atd.  

Tady máte pár rad do začátku:

 • Pište na kus papíru, sešitu, zápisníku nebo online editoru. Je to jedno. Zvolte, co vám vyhovuje.
 • Stanovte si podmínky — kdy, kde a jak dlouho budete každý den psát. Abyste měli režim a zároveň klid. Když se do psaní pustíte, věnujte mu plnou pozornost. 
 • Udržujte si v sobě motiv, proč jse se do psaní dali. Může to být vlastně první záznam ve vašem terapeutickém deníku.
 • Pojmenujte si, o čem chcete psát. Soustřeďte se, uvolněte, dýchejte, klidně zavřete oči a prozkoumejte své myšlenky a pocity. Pak začněte a snažte se psát 5 až 15 minut bez přerušení. 
 • První slovo bude možná nejtěžší, nevzdávejte to. 
 • Nestresujte se, když napíšete jen pár slov. Je to naprosto v pořádku. Zvolte si vlastní tempo. 
 • Nehodnoťte svůj spisovatelský talent, ten není důležitý. Ani na gramatice, pravopisu nebo překlepech nezáleží. Obsah vám musí dávat smysl. Má to být přirozené a upřímné.
 • Ano, má to být přirozené, upřímné a autentické – to znamená, pište s pocitem, že to budete číst jen vy, nikdo jiný. 
 • Můžete to pojmout formou dopisu sobě nebo naopak dopisu druhým, popřípadě vytvořit básničku, myšlenkovou mapu nebo zkrátka sepsat volný blok myšlenek. 
 • Můžete psát o přítomnosti,  budoucnosti i minulosti. Popisujte, co se stalo a jak jste se u toho cítili. Sdílejte sami se sebou své cíle, naděje a sny.
 • Když dopíšete, svůj výtvor si přečtěte a zkuste se nad ním znovu zamyslet. Možná přidáte ješte jednu nebo dvě myšlenky na závěr.

Terapeutické psaní má jít pod povrch a prozkoumat váš vnitřní svět. Dává vám šanci se pozorovat a možná lépe poznat. Pomoct vám od nějaké obtíže. Praktikujete? Pokud ano, v čem vám pomohlo? Dejte nám, vědět, co si o terapii psaním myslíte. 

Kde začít psát? Ideálně někde v klidu, třeba v naší ootoolně. 😊

_ _ _

Glamping u nás v OOTOOLNO vnímáme jako chvilkové blaho uprostřed přírody. Mysl zpomalí, tělo si odpočine, život na moment dostane novou perspektivu. Co takhle si podobný komfort přenést i do každodenní rutiny? Starat se o svůj spánek, radostnou náladu, fyzické i duševní zdraví. Dobře bychom se totiž neměli cítit pouze na dovolené. Právě o tom je náš wellbeing blog. Začtěte se a inspirujte.

Sdílejte:
Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Další články

How to use passive rest for perfect relaxation of body and mind

„I don’t have time for this.“ „I have to finish this.“ „Relaxation is a waste of time.“ „There’s no time to waste.“ Can you hear yourself? Modern times leave us in no doubt – life is a constant merry-go-round of obligations, deadlines, and rapid change, and unfortunately, most of us can find a reason to stay in that hectic spiral today. And tomorrow. And the day after tomorrow. In the whirlwind of work, we often forget that in addition to active engagement, passive rest is also crucial for our bodies and minds. Why not deny ourselves that? What benefits does it have and how can we incorporate it into our daily routine?

Přečíst článek

Jak využít pasivní odpočinek k dokonalé relaxaci těla i mysli

„Na to nemám čas.“ „Tohle musím ještě dodělat.“ „Relax je ztráta času.“ „Není čas ztrácet čas.“ Slyšíte se? Moderní doba nás nenechává na pochybách – život je neustálým kolotočem povinností, termínů a rychlých změn, a bohužel většina z nás si umí najít důvod, proč v té hektické spirále ještě dneska vydržet. A zítra taky. A pozítří stoprocentně. Ve víru pracovního nasazení často zapomínáme, že kromě aktivního zapojení je pro naše tělo i mysl klíčový také pasivní odpočinek. Proč si ho neodpírat? Jako benefity má a jak ho začlenit do své každodenní rutiny? 

Přečíst článek