Naslouchejte hudbě. I svému tělu

Publikováno
Rock'n'roll, jazz, hip-hop nebo raději klasiku? Hudba je skvělé potěšení, ať už preferujete jakýkoliv žánr, nicméně její poslech umí mnohem víc. Už i výzkum ukazuje, že může snížit úzkost, krevní tlak či bolest, zkvalitnit spánek a také zlepšit náladu, duševní bdělost, paměť nebo fyzickou výkonnost. Tak co si dneska pustíte?

“Pokud někomu pustíte jeho oblíbenou hudbu, rozsvítí se různé části mozku,“ říká neurovědec Kiminobu Sugaya. Ten společně s houslistkou Ayako Yonetani zkoumal, jaký mezi sebou mají vztah a jak hudba ovlivňuje funkci mozku a lidské chování. Zmiňuje přitom vlivy jako snižování stresu, bolesti a příznaků deprese, zlepšení kognitivních a motorických dovedností, prostorově-časové učení a neurogenezi.

Je pozoruhodné sledovat, jak mozek na hudbu reaguje. Respektive, jak si jeho jednotlivé části umí s hudbou poradit. Tak například spánkový lalok, ten má na starosti zpracování toho, co slyšíme. “K hodnocení hudby používáme jazykové centrum, které pokrývá obě strany mozku. Zatímco jazyk a slova jsou interpretovány v levé hemisféře, hudba a zvuky v té pravé,“ popisuje na stránkách University of Central Florida Ayako Yonetani. K vyjadřování hudby nám zase slouží část mozku zvaná Brocova oblast (umožňuje produkovat řeč), k analýze a poslechu hudby pak Wernickeova oblast (rozumí psanému a mluvenému jazyku). Také záleží, zda jste profesionální hudebník nebo laik. Sugaya totiž vysvětluje, že profesionální hudebníci využívají při poslechu hudby týlní kůru (zrakový kortex), laici naopak zmíněný spánkový lalok (sluchové a jazykové centrum). To podle něj svědčí o tom, že hudebníci si při poslechu hudby dokáží představovat notový zápis. 

Dalšími dotčenými oblastmi je například amygdala, která zpracovává a spouští emoce. Jak zmiňuje v rámci její aktivace Yonetani, „hudba dokáže ovládnout váš strach, připravit vás na boj a zvýšit potěšení.“ Také hipokampus, něco jako výpočetní jednotka mozku, zůstává ve hře. Podle Yonetani v něm hudba dokáže zvýšit neurogenezi, která zprostředkuje produkci nových neuronů a zlepší paměť. V rytmu nás pak udržuje putamen. Ten se v našem těle stará o jeho zpracování a současně reguluje pohyb a koordinaci těla. Hudba na něj dopadá tak, že zvedá hladinu dopaminu i naši reakci na rytmus. 

„Pacient s Alzheimerovou chorobou, i když nepoznává svou ženu, by mohl stále hrát na klavír, pokud se to naučil v mládí, protože hraní se stalo svalovou pamětí. Tyto vzpomínky v mozečku nikdy nevymizí,“ vysvětluje Sugaya. Ano, takže i mozeček. I mozeček, který koordinuje pohyb a ukládá fyzickou paměť, souvisí s hudbou. Na závěr si dáme nucleus accumbens, mozkové centrum pro pocity libosti, slasti, blaha, radosti, potěšení, odměny, euforie. Hudba v něm zvyšuje hladinu dopaminu (chemické látky označované jako hormon štěstí nebo hormon neřesti) – podobně jako kokain. Působí tedy na stejnou část mozku jako nelegální drogy. Takže až se vám bude zdát, že jste na hudbě závislí, bude to možná pravda. 🙂

Krásnou grafiku k jednotlivým částem mozku najdete zde: https://www.ucf.edu/pegasus/your-brain-on-music/ 

Jakou hudbu poslouchat?

Takovou, která se vám líbí. Zapomeňte na proslulý Mozartův efekt, větší účinky se prokazují v tónech a rytmech, které máte rádi. To, co jinému pomáhá, vám může “škodit”. Neuvolníte se, nesoustředíte se, nenamotivujete apod. Zaměřit se také můžete na hudbu, kterou znáte z dětství. Takové kousky vás mohou mimo jiné přivést zpátky do radostných okamžiků v minulosti, kdy jste třeba potkali svou milou, prožívali fantastickou náladu na dovolené nebo se vám vybaví jiné příjemné vzpomínky. V každém případě věnujte pozornost svým pocitům a reakcím, které ve vás daná hudba vyvolává. 

Co s námi hudba tedy dokáže?

  • Vyšší potenciál mysli

Rozehraje se písnička a ve vaší mysli se uvolní neurochemické látky jako dopamin a oxytocin, které umožňují správné fungování mozku a lepší duševní zdraví. Poslech hudby nebo její tvorba pomáhá rozvíjet inovační schopnosti a kreativní potenciál. Jen si vemte, kolik “výpočtů musí vaše mysl provést, aby se vám všechny tóny adekvátně propojily a hudba vám dávala smysl. Tak poslouchejte, tvořte a trénujte.

  • Dobře na duši

Některé studie ukazují, že hudba “mixovaná” se zvuky přírody nám pomáhá zbavovat se úzkostných pocitů. Relaxační podkres v nízkém tempu zase příspívá k rychlejšímu zotavení nervového systému po stresující události a činnosti. Pokud hrajete na hudební nástroj, zpíváte nebo vystupujete, dle výzkumů tím podporujete své emoční uvědomění, mezilidské vztahy a sociální vazby. A tím snižujete pravděpodobnost, že spadnete do depresí. Hudba je zkrátka dobrá “pilulka”. 

  • Nálada na maximum

Když jste zasmušilí a necítíte se dobře, co uděláte? Kromě kbelíku zmrzliny možná stisknete tlačítko play. Proč? Protože hudba dokáže pozvednout náladu, jak už víme. Ovlivňuje část mozku, která je zodpovědná za emoce a paměť, čímž proměňuje naši náladu a pomáhá nám zpracovávat aktuální pocity. Takže, optimistická hudbo hrej!

  • Pamatování na paměť

Hudba, to je “matematika”, struktura, harmonie. Už jsme zmiňovali výše, že dává mysli zabrat, aby ji propojila v smysluplný celek. Slouží ke komunikaci i učení, procvičuje naši paměť. Podporuje nás, abychom si věci i prožité momenty lépe a dlouho pamatovali. 

Najděte si útulné místo a nechte hudbu působit. Třeba v naší klidné ootoolně to bude hrát krásně. 🙂

Sdílejte:
Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Další články

How to use passive rest for perfect relaxation of body and mind

„I don’t have time for this.“ „I have to finish this.“ „Relaxation is a waste of time.“ „There’s no time to waste.“ Can you hear yourself? Modern times leave us in no doubt – life is a constant merry-go-round of obligations, deadlines, and rapid change, and unfortunately, most of us can find a reason to stay in that hectic spiral today. And tomorrow. And the day after tomorrow. In the whirlwind of work, we often forget that in addition to active engagement, passive rest is also crucial for our bodies and minds. Why not deny ourselves that? What benefits does it have and how can we incorporate it into our daily routine?

Přečíst článek

Jak využít pasivní odpočinek k dokonalé relaxaci těla i mysli

„Na to nemám čas.“ „Tohle musím ještě dodělat.“ „Relax je ztráta času.“ „Není čas ztrácet čas.“ Slyšíte se? Moderní doba nás nenechává na pochybách – život je neustálým kolotočem povinností, termínů a rychlých změn, a bohužel většina z nás si umí najít důvod, proč v té hektické spirále ještě dneska vydržet. A zítra taky. A pozítří stoprocentně. Ve víru pracovního nasazení často zapomínáme, že kromě aktivního zapojení je pro naše tělo i mysl klíčový také pasivní odpočinek. Proč si ho neodpírat? Jako benefity má a jak ho začlenit do své každodenní rutiny? 

Přečíst článek